Begeleide rondritten met elektrische All terrain steppen

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR HET VERHUUR VAN EEN ALL TERRAIN E-STEP

Artikel 1 : Voorwerp Het verhuur van een GLOBE 3T elektrische step met toebehoren door Ard'enjoy (de verhuurder) aan de persoon die de step huurt (hierna 'huurder' genoemd) .

Artikel 2 : Uitrusting van de elektrische steppen Alle GLOBE 3T elektrische steppen zijn uitgerust met een rugzak, accu, helm en accessoires.

Artikel 3 : Uitvoering, uitlevering en teruggave • Het verhuur begint zodra de huurder het aangeleverde materiaal en de toebehoren in handen neemt. Alle risiko's worden vermeld door de verhuurder bij het overdragen van het materiaal en de toebehoren en de huurder erkent dat de gehuurde steppen in perfecte staat zijn, en moet er met zorg mee omgaan. De huurder moet de step onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen. • Het verhuurcontract is geldig voor de duur van de huurperiode. Indien de afgesproken huurperiode wordt overschreden zal een supplement van 10€/kwartier per step ingerekend worden . Om eventuele betwistingen te vermijden moet de huurder toestemming vragen aan Ard'enjoy als hij de steppen langer in zijn bezit wil houden en de bijkomende kosten bij de teruggave van het materiaal betalen. • De huurder erkent dat de gehuurde steppen in perfecte werking zijn. De 2 banden zijn in goede staat. Hij is verantwoordelijk voor eventuele opgelopen schade of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage, opgelopen door het berijden van niet berijdbare wegen, anders dan door de verhuurder opgelegd. • De huurder brengt het materiaal terug op de vastgestelde dag en uur van de huurovereenkomst

Artikel 4 : Betaalmogelijkeden voor de prestatie • Een voorschot van 25% (per overschrijving ) wordt gevraagd tijdens de reservering. Het restante bedrag wordt betaald door de huurder bij het begin van de huur. • Het restante bedrag kan enkel contant betaald worden , behalve met tegenovereenkomst van de VERHUURDER.

Artikel 5 : Gebruik • De huurder verklaart in staat te zijn het verhuurde materiaal helelmaal alleen te kunnen gebruiken . • Het is verboden het gehuurde materiaal uit te lenen. • Bij pech moet de verhuurder meteen ingelicht worden (+32 (0)471/183344) • Uit de conventie tussen bijde partijen blijkt dat het verboden is dat de huurder uit zichzelf (zonder het akkoord van de verhuurder) de step probeert te repareren. • De huurder verklaart de step voorzichtig te gebruiken zonder andere in gevaar te brengen en de verkeersregels te respecteren • De huurder is verplicht de helm te dragen. • De huurder is verplicht om diefstal van de step en/of accessoires zo snel mogelijkheid aan te geven bij de verhuurder en bij de politie en een kopie van de aangifte aan de verhuurder te overhandigen. • De verhuurder verklaart dat hij de gehuurde step niet overbelast door bijvoorbeeld meer dan 1 persoon op de step te vervoeren. • Indien de huurder inbreuk pleegt op bovenstaande verbintenissen, heeft Ard'enjoy alle recht om de verhuurder het gehuurde materiaal meteen in te laten leveren.

Artikel 6 : Verantwoordelijkheid bij schade, diefstal en schade aan derden • De huurder is niet gedekt door een verzekering van de verhuurder in geval van schade en neemt alle verantwoordelijkheid in het geval van schade, diefstal en schade aan derden. De verhuurder zal bij diefstal of verlies van het materiaal de nieuwprijs aan de huurder aanrekenen. • In geval van schade verklaart de huurder het beschadigde materiaal terug te geven; Ard'enjoy behoudt zich het recht om een schadevergoeding in rekening te brengen. • Als de huurder de step steelt, beschadigt of de gebruiksvoorwaarden en deze algemene voorwaarden niet respecteerd, heeft de verhuurder alle recht de huurder aan te klagen. • De gids kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden verklaard voor ongelukken.

Artikel 7 : Waarborg • De borgsom wordt aan de huurder terugbetaald na inspectie van de fiets en de accessoires. De eventuele forfaitaire schadekosten worden van dit bedrag afgetrokken.

Artikel 8 : Terugbrengen • De huurder brengt het materiaal terug op de vastgestelde dag en uur van de huurovereenkomst. • Indien de afgesproken huurperiode wordt overschreden zal een supplement zoals eerder in deze voorwaarden besproken in rekening gebracht worden.

Ard’enjoy Neuville - Haut, 13 6690 Vielsalm +32 (0)471/183344 Ondernemingsnummer: BE 0715.599.286